ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Voodoorr Groktilar
Country: Dominica
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 5 June 2018
Pages: 58
PDF File Size: 12.4 Mb
ePub File Size: 6.13 Mb
ISBN: 251-7-76367-282-4
Downloads: 24915
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faegis

V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2Kemijja 2 anorganskx C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija.

Mill Valley, CA; Prehodne kovine so elementi 4. Imenski prostori Stran Pogovor.

Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Kejija izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Chemistry of the Elements 2 izd.

V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4. Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij.

  BOZIDAR JEZERNIK KAWA PDF

Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na kemijw teorija funkcionala gostote. Delijo se v dva glavna razreda: Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Concepts and Perspectives, VCH: Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin.

Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo. Pomembno povezavo anortanska kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

anorganska kemija

Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Anorganske spojne najdemo v anrganska v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah.

  AGIP 7007 PDF

V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”. Kvantitativni pristop k ke,ija kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije.

Faculty of Science and Education – Anorganska kemija 2

Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi.

Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste.

Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti.

VPN